Πρόσκληση για νέα μέλη

Για την εγγραφή υποβάλλεται αίτηση με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και καταβάλλονται 5,00€ για την εγγραφή και 25,00 € για την ετήσια συνδρομή.

Για την έκδοση της κάρτας μέλους χρειάζεται μία φωτογραφία μεγέθους φωτογραφίας ταυτότητας.