Ο Σύνδεσμος

Ο «Σύνδεσμος των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης» είναι ένα αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1985 με πρωτοβουλία της αείμνηστης Ιουλίας Βοκοτοπούλου, τότε προϊσταμένης της ΙΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Σήμερα έχει περισσότερα από 500 μέλη, ενώ είναι μέλος της ΕΟΣΦΙΜ (Ελληνική Ομοσπονδία Σωματείων Φίλων Μουσείων).

Ο Σύνδεσμος των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (ΣΦΑΜΘ) ενισχύει το Μουσείο:

  • Με την ηθική και υλική συμπαράσταση στο έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, καθώς και την αγορά έργων τέχνης για τον εμπλουτισμό των συλλογών του.
  • Προάγοντας την καλλιέργεια στο ευρύτερο κοινό του ενδιαφέροντος για τις αρχαιότητες και την προστασία τους.
  • Με τη μορφωτική και πολιτιστική προαγωγή των μελών του.

Για τους λόγους αυτούς ο ΣΦΑΜΘ:

  • Διοργανώνει επισκέψεις και ξεναγήσεις σε μουσεία, εκθέσεις, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της χώρας και του εξωτερικού.
  • Διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, εκθέσεις, και άλλες εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα στηρίζει τις δραστηριότητες του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και της ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ.
  • Συνεργάζεται με άλλους ομοειδείς Συλλόγους και άλλους φορείς που έχουν σχέση με τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς του Συνδέσμου.

Στο πλαίσιο των σκοπών του, ο ΣΦΑΜΘ από την ίδρυσή του έως σήμερα έχει διοργανώσει διαλέξεις, εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ξεναγήσεις, μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις, ενώ έχει στηρίξει, από τη θεσμοθέτησή τους το 1994, τη διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των εκθέσεων του Μουσείου, καθώς και την αρχαιολογική έρευνα.